O firmie

KROKI MILOWE W HISTORII FIRMY

Kontekst

 • Doświadczenia z czasów młodości - w regionie pochodzenia właściciela produkty pochodzące z lnu i siemienia lnianego wykorzystywano powszechnie, głównie do celów spożywczych
 • Obserwacja rynku - wzrost zainteresowania klientów w UK oraz w Pl prozdrowotną ofertą, także na bazie zbóż tradycyjnych
 • Nieustająca fascynacja tradycyjnymi metodami produkcji i chęć tworzenia produktów w pełni naturalnych

2019

 • Decyzja o założeniu firmy produkcyjnej, zakup ziemi i prace budowlane na zakupionym terenie
 • Zakup maszyn stworzenie prototypowni
 • Testy w zakresie produkcji oleju lnianego
 • Testy smaku tworzonych produktów wśród klientów
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu program operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Etap I usługowy - konkurs ogólny, POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19
 • Zlecenie ze środków własnych opracowania nazwy, strategii marki oraz brandbooka dla marki oleju lnianego profesjonalnej agencji projektowej

 

2020

 • Pozytywna ocena złożonego wniosku, przyznanie finansowania
 • Projekt realizowany przy współpracy z SGGW (03.20-09.20) ma na celu opracowanie technologii uzyskiwania oleju lnianego o wydłużonym terminie ważności z przeznaczeniem na cele spożywcze
 • Zakup pola i eksperymentalna hodowla własnego lnu na potrzeby testów własnych
 • Rozpoczęcie rozmów z dystrybutorem z Chin w celu pozyskania opakowań, co umożliwi rozpoczęcie produkcji rzemieślniczej i sprzedaży oleju własnej produkcji na szerszą skalę
 • Firma Olen posiada wszelkie niezbędne zezwolenia np. SANEPID dopuszczające prowadzenie tego rodzaju działalności
 • Obecnie trwa pierwszy etap rozwoju projektu - przygotowania do wdrożenia na rynek innowacyjnego produktu jakim jest olej lniany (extra virgin) o wydłużonym okresie przydatności do spożycia do min. 5 miesięcy

Planowane rezultaty projektu B+R realizowanego we współpracy z SGGW:

 • Olej lniany extra virgin o unikalnych właściwościach - przydatności do spożycia min. 5 miesięcy. Włączony do oferty produkt oferowany będzie w sprzedaży detalicznej (klient indywidualny, konsument) lub hurtowej (klient biznesowy np. sklepy, sieci handlowe) pod marką Olen
 • Technologia pozyskiwania oleju extra virgin oraz efektywności procesu (efektywność energetyczna wytłaczania oleju nie mniejsza niż 5 kg oleju/kWh w zależności od zastosowanych warunków procesu i rodzaju surowca
 • Przewidywane efekty wdrożenia innowacyjnego oleju są podstawą dla dalszych planów rozwojowych oraz ekspansji zagranicznej

Zobacz nasze PRODUKTY